SmartMorph hjælpeside      

Der er for tiden ikke nogen komplet dokumentation til SmartMorph, og det vil der sandsynligvis aldrig komme. Se i statusbaren i bunden af programvinduet for tips til hvad værktøjerne gør. Denne side indeholder en kort brugervejledning, og svar til spørgsmål jeg modtager vil muligvis blive tilføjet.

Brugervejledning
Warping
Looping animation (animationen i løkke)
Fremstille et enkelt billede
Forstørrelse af billeder

MeeSoft support forum

Se også Popims Animator


Brugervejledning

Bemærk at hvis du gemmer morfet ved hjælp af Gem animation bliver billederne ikke gemt i (.smo) filen - kun punkternes placering. Derfor skal du også gemme billederne hvis de er ændret.


Warping

Animationen med den skallede fyr på download siden er lavet med Warp effekten. For at lave sådan en animation, åbnes det samme billede to gange i SmartMorph og vælg (1) -> (1) Warp i Animationindstillinger dialogboksen.

Marker først billedets hjørner: Rediger | Tilføj hjørnepunkter. Placer derefter et antal punkter i billedet. I vindue (1) skal punkterne placeres på det (ansigts-)træk du ønsker at flytte/rykke, og i vindue (2) skal de modsvarende punkter placeres hvor du vil have trækkene skal flyttes til.

For at være sikker på at ikke hele billedet bliver ændret men kun et lille område, placeres et antal punkter rundt om området som i nedestående eksempel. Disse punkter skal placeres ens i de to vinduer.


Looping animation (animationen kører i en løkke)

Hvordan laver jeg en loopende animation og tilføjer den til en website som SmartMorph download side? Skal jeg kopiere SmartMorph til sitens server?

Animationen på SmartMorph download siden er kun en AVI video stump/klip, så du behøver ikke SmartMorph på serveren. HTML koden ser sådan ud:

    <img dynsrc="warpdemo.avi" start="fileopen" loop="1000">

Du kan få SmartMorph til at generere AVI filen ved at klikke Animation | Gem som video, vælge et AVI filnavn og vælg/afkryds Lav loop feltet i AVI indstillinger vinduet.

SmartMorph kan også generere animerede GIFs. Animerede GIF filer er typisk større end AVI filer, men de er platform og browser-uafhængige.


Fremstille et enkelt billede

Jeg spekulerede på om der er en vej til at "fange" (gemme) et billede fra midten af morfet, så man kan få et kombineret billede fra morfet imellem de to kilder, ikke en animation?

Hvis du bare vil se billedet kan du bruge Test funktionen (F8). For at gemme billedet til en fil kan du vælge Animation | Gem som video og så gemme som BMP, JPG eller PNG filer. Dette vil producere et antal billedfiler med billederne fra animationen. Derefter kan du tage det du har brug for. 

meesoft.logicnet.dk       Sidst opdateret 2004-04-18 af Brian Czabula, Michael Vinther       [Send e-mail]